Education‎ > ‎

WEiTI


WEiTI - "Elka" jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej.28 listopada 2011 obroniłem swoją pracę dyplomową na kierunku Informatyka uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Systemy Informacyjno-Decyzyjne.

Tytuł mojej pracy magisterskiej to:
"Wieloagentowy system wymiany usług i realokacji zasobów sieci teleinformatycznej"

Mapa pamięci ukazującą strukturę pracy badawczej oraz wykorzystane technologie.

Diagram pokazujący możliwe kanały komunikacyjne między agentami w systemie wieloagentowym oraz punkty styku z systemami zewnętrznymi.

Pomocnicza aplikacja napisana w języku C# do graficznego budowania infrastruktury sieci.

Graficzny interfejs użytkownika dla agenta finansowo-rejestrującego, którego zadaniem jest ewidencjonowanie transakcji między agentami.

Graficzny interfejs użytkownika dla agenta hurtowego- brak wejściowej interakcji z użytkownikiem ze względu na wsadowy tryb pracy.

Stan zasobów agenta hurtowego w funkcji czasu- wykres wygenerowany na podstawie ewidencji agenta finansowo-rejestrującego.