Education

Z zawodu jestem Informatykiem. Studiowałem na dziennych studiach w Polsce, ale wyjechałem również na semestr do Francji.
Ze względu na istotne różnice programowe studiów, najważniejsze projekty zaprezentowałem na oddzielnych podstronach.