Career

Historię mojej kariery przedstawiam w poniższej tabeli.

 09.2012 - teraz Applause (uTest)
 • Integracja z eko-systemem Applause
 • Rozwiajanie nowych produktów
 • Utrzymanie kodu i infrastruktury istniejących produktów
02.2012 - 08.2012 Apphance
 • Rozwijanie nowych funkcjonalności
 • Utrzymanie kodu serwera
03.2011 - 01.2012Unilever Polska: Asystent w Indirect Procurement, Marketing Services
 • Rozwijanie aplikacji w Visual Basic for Applications (VBA) unifikujących raportowanie 
 • Implementacja automatycznej ankietyzacji w Google Apps Script
 • Kontaktowanie dostawców
 • Organizacja międzynarodowej konferencji

02.2011 - 05.2011Centrum Klima Polska: zlecenie usługi informatycznej
 • Stworzenie interaktywnej mini gry oraz dynamicznego bannera Flash/XML
09.2010 - 12.2010PwC Polska: Praktyka w Advisory, IT Effectiveness Team
 • Modelowanie warstw aplikacyjnej i technicznej z użyciem ArchiMate (języka podobnego do UML) w projekcie na zlecenie Ministerstwa Finansów
07.2009 - 12.2009Unilever Polska: Praktyka in the European Supply Management
 • Rozwijanie aplikacji w Visual Basic for Applications (VBA) służących do automatycznego przetwarzania i porównywania cenników poprzez agregacje typowych dla zadanych obszarów dynamicznych scenariuszy
04.2008 - 04.2008Bibby Factors Polska: zlecenie usługi informatycznej
 • Stworzenie bannerów Flash i formularzy PHP dla celów kampanii internetowej
08.2007 - 10.2007IBM Ireland: Pracownik magazynu

10.2005 - 01.2006EuroGeneral (Pound City) Ireland: Sprzedawca w sklepie


Dodatkowo byłem aktywnym członkiem studenckiej organizacji AIESEC.

 06.2008 - 06.2009AIESEC SGH Warszawa: Koordynator wymiany przychodzącej (ICX)
 • Projekt i implementacja strony Flash promującej wymianę studencką
 • Przygotowanie treningów i szkoleń dla członków Lokalnego Komitetu AIESEC
 • Kontaktowanie firm zainteresowanych zatrudnieniem zagranicznego studenta
 07.2008 - 08.2008AIESEC Pune
 • Promocja wymiany studenckiej w INDIACH
 10.2007 - 06.2008AIESEC SGH Warszawa: Brand It Up- projekt marketingowy
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji dla studentów zainteresowanych reklamą
 • Przygotowanie materiałów marketingowych (strona, plakat, ulotki)